JobThai
2 มิ.ย. 66

ไลน์โฟร์แมน (โรงงานปทุมธานี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5 อัตรา
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากกว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบันเสริมสุขดำเนินการผลิต และจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ค่ารักษาพยาบาล - เบี้ยขยัน - เครื่องแบบพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32, ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-783-9097
แฟกซ์ : 02-783-9092-93
เว็บไซต์ : http://www.sermsukplc.com
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้