รับสมัครด่วน
25 พ.ย. 64

Programmer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconN/A
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบสำรองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบสำรองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ ธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการดำเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงานลม (Wind Power) สามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมที่ www.pst.co.th
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) - ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต - การให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่ารักษา IPD - ค่ารักษา OPD 30 ครั้ง/ปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15% - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - ฝึกอบรมทั้งภายใน/ภายนอก - พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
389 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 5110
แฟกซ์ : 02-993-8998
เว็บไซต์ : http://www.pst.co.th
วิธีการเดินทาง
ใกล้กับตึก กลต.
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้