29 พ.ย. 64

พนักงานขับรถส่วนกลาง

pin location
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon20,000 หรือตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
At Siamese Asset, our goal is to be the most trusted property development company that delivers "Assets of Life" to our customers with cheaper price tag than other property development companies having the same standard; provides sustainable value growth to our shareholders; creates challenging and rewarding work for our people in an environment that respects and values their contributions.
1. ประกันสังคม 2. ประกันชีวิต 3. ประกันสุขภาพ (ครอบคลุมถึงสามี/ภรรยา และบุตร) 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ชุดฟอร์มพนักงาน 6. ค่ารถ (เบิกจ่ายตามจริง) 7. ค่าที่พัก (ตำแหน่งที่อยู่ Site) 8. ค่าอาหาร ค่าซักผ้า (ตำแหน่งที่อยู่ Site) 9. Bonus (ตามผลประกอบการ) 10.ปรับเงินเดือนประจำปี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
1077/48 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
LINE ID: hrsiamese
รถไฟฟ้า : อยู่ระหว่างสถานีสนามเป้าและสถานีอารีย์ ติดกับไปรษณีย์สนามเป้า ข้างศูนย์โตโยต้า