JobThai
20 มี.ค. 66

Sales and Marketing Excutive

pin locationworkLocation
pin location

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

salary iconsalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1
SUZUKA is one of South East Asia’s leading manufacturers in decorative building materials, merging the worlds of architecture, technical expertise, and creative know-how. We specialize in an ever-growing range of artificial stone and brick veneers, texture coatings, and waterproofing materials. SUZUKA ensures top-notch quality when it comes to designing, manufacturing, supplying and applying our products. We believe that buildings are made to last, so why shouldn’t its materials? We’d like to do it right the first time. SUZUKA เป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินกิจการผลิตวัสดุตกแต่งที่ได้ผสมผสานสถาปัตยกรรมของโลกเข้ากับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่เคยหยุดอยู่กับที่ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจในคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การส่งมอบและการนำไปใช้ เพราะเราเชื่อว่าสิ่งปลูกสร้างชั้นเยี่ยม ต้องมาจากสินค้าคุณภาพ และเราจะเป็นทางเลือกแรกที่ดีที่สุดของคุณ ที่มากไปกว่านั้น เพราะเราเข้าใจถึงคุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์และนวัตกรรมของกระบวนการสร้างสรรค์ เราจึงค้นคว้าและมีทีมพัฒนาที่คิดนอกกรอบอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ รวมไปถึงมุ่งมั่นบูรณาการภูมิแห่งสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของเราในการก้าวไปข้างหน้า รวมถึงการสำรวจ ประเมินและวิเคราะห์ทางเลือกใหม่ในด้านความหลากหลาย แปลกใหม่ของตลาดการก่อสร้าง สินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นหินเทียม Coating หรือวัสดุป้องกันน้ำ ล้วนมีประโยชน์ต่อการสรรสร้างงานก่อสร้างในทุกๆมิติ อีกทั้งสินค้าของเรายังถูกออกแบบขึ้นเพื่อทุกสภาพพื้นผิว ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ในทศวรรษที่ผ่านมา SUZUKA ได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตระดับภูมิภาค อันได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ซาอุดิอารเบีย กัมพูชา กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต บาร์เรน อเมริกาตะวันตก รวมไปถึงประเทศไทย ซึ่งประสบการณ์ที่เราสั่งสมมายาวนานนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “ทำไมสินค้าของ SUZUKA จึงเป็นที่ไว้วางใจระดับโลก”
Benefits
-โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท -พักร้อน -วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี -ประกันกลุ่ม -ยูนิฟอร์ม
Contacts
Khun PENG
SUZUKA INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.
122/56 หมู่ที่ 6
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
header