27 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน VISA AND WORK PERMIT

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
bts iconสุรศักดิ์
salary iconเงินเดือน
salary iconเจรจาต่อรอง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
GREENPRO KSP CONSULTING CO., LTD. บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท เค เอส พี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด และ บริษัท กรีนโปร แคปปิตอล คอร์เปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NADSAQ ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งให้บริการ One Stop Service ให้แก่ทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและนักลงทุนชาวต่างประเทศที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด บริหารงานโดย CPA จากเมืองไทยและ CPA จากฮ่องกง ในการที่จะสนับสนุน ช่วยเหลือลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต โดยบริษัทฯ ให้บริการทางด้านวิชาชีพ ได้แก่ บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลจดทะเบียน บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร บริการทางด้านจดทะเบียนประกันสังคม บริการรับทำบัญชีและภาษี บริการตรวจสอบบัญชี บริการวางระบบบัญชี บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการทางธุรกิจด้านอื่นๆ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- Social Security fund - Bonus
ติดต่อ
คุณรตีวรรณ สิริโชติพงษ์
บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 Thai CC Tower 11th floor Room no. 111
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-210-0281
แฟกซ์ : 02-210-0280
วิธีการเดินทาง
- BTS สถานีสุรศักดิ์ - รถเมล์สาย 17 76 77 115 116 173 149 ปอ. 75 172
ใช้งานแผนที่