5 ส.ค. 64

นักเทคนิคการแพทย์ (รพ.เอกชล และรพ.เอกชล 2)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
“ปลอดภัย ประทับใจ เปี่ยมสุข” ตลอดระยะเวลา 42 ปี โรงพยาบาลเอกชล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital) โรงพยาบาลเอกชล มีความยินดีรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน์ “จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองผู้รับบริการชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงภายในปี 2565” ไปด้วยกัน
สวัสดิการ
•สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว •สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •สวัสดิการเงินกู้พนักงาน •สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน •สวัสดิการจัดของเยี่ยมพนักงาน (เจ็บป่วย / คลอดบุตร) •สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน/ครอบครัว/คู่สมรส) •ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน •ปรับค่าตอบแทนประจำปี •โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) •กองทุนประกันสังคม •กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล รพ.เอกชล
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
-รพ.เอกชล ที่อยู่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 -รพ.เอกชล2 ที่อยู่ 31/2 ถนนอ่างศิลา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038939999 / 038939888