16 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

pin location
pin location

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา(ด่วน)
บริษัท โคคูนิก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากไหมอีรี่ เพื่อเป็นโปรตีนจากแมลงและเพื่อทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ต่ำเมื่อเทียบกับโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น บริษัทฯ มุ่งวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่อย่างครบวงจร อาทิ อาหารแปรรูปจากดักแด้ อาหารเสริม เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้บริโภค
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี - อบรมตามสายอาชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี
คุณเปมิกา บุญประเสริฐ
บริษัท โคคูนิก จำกัด
เลขที่ 21 ชั้นที่ 5 ซอยราษฎร์บูรณะ 44
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
1. สามารถนั่งรถเมล์มาลงที่แยกวัดสนและต่อวินมอเตอร์ไซต์มาที่บริษัท (แจ้งว่ามา บริษัทก้องเกียรติ) 2. สายรถเมล์ที่ผ่านซอยราษฎร์บูรณะ 44 ได้แก่ 6, 17, 37