21 มิ.ย. 64

วิศวกรเครื่องกล

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งทางบริษัทเน้นหนักและยึดหลักตามนโยบายคุณภาพที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดขึ้นเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการสูงสุดของลูกค้า มีความมุ่งมั่นในการจัดทำคู่มือคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์อาหาร ตาม Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B-1997; Annex to CAC/RCP-1 (1969), Rev.4 (2003) : Recommended International Code of Practice-General Principle to Food Hygiene เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ที่พัก
ติดต่อ
คุณวสันต์ พุดซ้อน
บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด
49 หมู่ที่ 11
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 098-274-8095
เว็บไซต์ : www.eiamburapa.com/
ใช้งานแผนที่