19 ก.ค. 64

IT / Programmer / Developer / Designer - PK

pin location
pin location
brt iconสาทร
salary icon
salary iconTBC
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
PERSOLKELLY is a joint venture established in 2016 between PERSOL Holdings (previously Temp Holdings) and Kelly Services to cater to the rising workforce employment needs of the emerging Asia Pacific market. We are one of the largest workforce solutions providers in the region, spanning over 50 offices across 13 markets including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam. Our reach, scope, and scale of operations have set the industry standard for cross-border recruitment and holistic workforce solutions. Since inception, PERSOLKELLY has placed over 66,000 positions across the region and works together with 98% of Fortune 100™ companies for their workforce solution needs. For more information, please visit www.persolkelly.com
Basic according to Labor law สวัสดิการแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือตามข้อตกลง
Consultant
PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3 ห้องเลขที่ ยูนิต 2707 ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120