18 ก.ย. 63

โฟร์แมน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.กระบุรี จ.ระนอง

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคพิพัฒน์พงศ์ เป็นธุรกิจขนาดกลาง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และประกอบธุรกิจด้านงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทต่าง ๆ โดยได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ และ รับงานต่อจากผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดประเภทของงานวิศวกรรมก่อสร้างดังนี้ • สิ่งก่อสร้างประเภทระบบการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ทางขับท่าอากาศยาน สะพาน เป็นต้น • สิ่งก่อสร้างประเภทระบบนิเวศน์ฯ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองชลประทานส่งน้ำ เป็นต้น • ประกอบกิจการโรงงานผลิตและขายยางมะตอย มีโรงงานตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และ อำเภอกระบุรี จะงหวัดระนอง • ประกอบกิจการโรงงานผลิตและขายคอนกรีตผสมเสร็จ มีโรงงานตั้งอยู่ใน อำเภอกระบุรี จะงหวัดระนอง ปัจจุบัน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน มีเครื่องจักรกลหนัก และอุปกรณ์การก่อสร้าง ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมโรงซ่อมบำรุงและมีทีมงานช่างเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและสร้างผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ ห้างฯรับเหมาก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท และ ห้างฯรับเหมาก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน และท่าอากาศยาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - โทรศัพท์มือถือ - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - สิทธิการลาเพื่อจัดพิธีศพของญาติชั้นต้นและการจัดพิธีสมรส - พัฒนาบุคลกรโดยการฝึกอบรม
ติดต่อ
คุณพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคพิพัฒน์พงศ์
99/1 หมู่ 4
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์ : 089-875-8755,07-789-1414
LINE ID: khawoatzii
ใช้งานแผนที่