บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 64

Leader QC/Engineer CAD/CAM /Technician CNC/CMM/QC

pin location
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon28
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2530 โดย บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ.2548 ได้ขยายสาขาที่ 1 มาที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (กระบวนการผลิต : งานฉีดพลาสติก งานประกอบ งานสกรีน และงานพ่นสี) ในปลายปี พ.ศ.2562 ได้เปิดสาขาที่ 2 ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูป
- เบี้ยขยัน - ค่ากะ/ค่าอาหาร - ค่าความร้อน (เฉพาะตำแหน่ง) - ค่าตำแหน่ง - ค่าครองชีพ - โบนัสปีละ 2 ครั้ง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินกู้ยืมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย - กองทุนฌาปนกิจ - รถรับ-ส่งพนักงาน - ท่องเที่ยวประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิตกลุ่ม - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด - ประกันสังคม
คุณธวัลรวินดา คุณดาวเรือง คุณพยุง
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
999/27 หมู่ 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา
ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380