บริษัท ไทย พี เอ็น เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
13 ต.ค. 64

Project Manager

pin location
pin location

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

salary icon
salary icon30,000-35,000
number of positions icon
number of positions icon1
รับเหมางานก่อสร้างสามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
คุณเสก
บริษัท ไทย พี เอ็น เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
164 หมู่ 9
ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
LINE ID: 0925301888
สามารถประจำไซร์งานต่างจังหวัดได้ ทุกจังหวัด