JobThai
บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
22 มี.ค. 66

พนักงานขายสื่อและระบบ (กรุงเทพฯ/ภาคใต้)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังของคนรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกล ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี้ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส. เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงฯ แบบฝึกเสริมทักษะ สื่อประกอบการสอน สื่อเพื่อการบูรณาการแบบองค์รวม นอกจากนั้นยังมีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้แก่ อีบุ๊กส์และอีเลิร์นนิ่งมาร่วมให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือทำ สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และต่อยอดไปสู่อนาคตได้ ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้น เรายังมีโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร สร้างครูที่ดี ครูที่เก่งยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารู้ว่ายังมีครูอีกกว่า 7 แสนคน และเด็กในวัยเรียนอีกกว่า 13 ล้านคน ต้องการเข้าถึงคลังความรู้ที่รอบด้าน ผสมผสานกับนวัตกรรมและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจจากทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเราเราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ทุกระดับชั้น ทุกภาคธุรกิจเพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคต
สวัสดิการ
- โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เบิกเงินเดือนล่วงหน้า - ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง) - ทุนการศึกษา และทุนเรียนดี สำหรับบุตรพนักงาน - วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้า - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
ติดต่อ
คุณมาย
บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
8/1 ซอยบางนาตราด 51 (กม. 7.5)
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 063-259-0660
เว็บไซต์ : http://www.charoenpanya.com
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/MFasdwjwkyQXNyjU9
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้