3 ธ.ค. 64

ช่างพิมพ์กราเวียร์ (ประจำสาขา อยุธยา2)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
บีจีพี (BGP) หรือบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ อาทิ ขวดพลาสติก ฟิล์มยืด ฟิล์มหด ฝาพลาสติก ลัง กล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย มีทั้งหมด 3 สาขา - บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขา (อยุธยา 1) โรจนะ 3 - บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขา (อยุธยา 2) โรจนะ 2 - บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (นวนคร)
สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าทักษะพิเศษ - ค่ากะ (สำหรับพนักงานกะ) - เงินรางวัลรักษาเวลาและวินัยดี - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ค่าอาหารสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ - เครื่องแบบพนักงานปีละ 4 ชุด - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - รางวัลพนักงานที่มีอายุงานครบ 10,15,20,25 - เงินของขวัญการแต่งงาน - เงินของขวัญการมีบุตร - เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต - ค่าทักษะพิเศษ - การฝึกอบรมเสริมทักษะตามสายงาน - ทุนเพื่อศึกษาต่อ(ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ) - รถรับ-ส่ง พนักงานโซนอยุธยาและปทุมธานี
ติดต่อ
งานบุคลกรธุรกิจสัมพันธ์
บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
689 สวนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 และ 3 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ2
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : (AY1) 035-334-300 ต่อ 4332 , (AY2) 035-746-460 ต่อ 4856
เว็บไซต์ : http://www.bgiglass.com/?r=Site/Index
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้