JobThai
บริษัท บิ๊ก 3 อินดัสทรี่ จำกัด
30 ม.ค. 66

QC เคมี

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary icon13,000 - 15,000
number of positions icon
number of positions icon1
ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายซีลแลนท์ เราภูมิใจ ยึดมั่นในการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศให้กับลูกค้าของเรา เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตสินค้า เราจึงสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินค้าตลอดกระบวนการผลิตจนสินค้าไปถึงยังมือของลูกค้า เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ
1 เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน (ฝ่ายโรงงาน) 2 ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3 โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี ตามนโยบายบริษัทฯ 4 กิจกรรมประจำปี 5 เสื้อฟอร์มพนักงาน 6 เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (เช่น ณาปนกิจ ฯลฯ) 7 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
คุณสมประสงค์ ฉันสุธรรม
บริษัท บิ๊ก 3 อินดัสทรี่ จำกัด
50/2 หมู่3 ถนนเอกชัย
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
LINE ID: @3dithai