18 ก.ย. 64

โฟร์แมน

pin location
pin location

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ได้เปิดดำเนินการกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และออกแบบอาคารทุกประเภทมากว่า 43 ปี ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงาน
- ชุดฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสหพัฒน์ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - เบี้ยเลี้ยงประจำ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน - ค่าคลอดบุตร - ค่าประสบอัคคีภัย - ค่าเกษียณอายุ - โบนัส - เบี้ยขยัน
คุณสุธินันท์, คุณขนิษฐา (HR)
บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
300 ม.1 สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ศรีราชา
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
: 038-480-097-9 ต่อ 171 , 164