23 ก.ย. 64

ช่างซ่อมบำรุงอาคารและงานระบบ สาขาภูเก็ต (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

pin locationLocation
pin location

จ.ภูเก็ต

salary iconSalary
salary iconNA
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ" รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ
Benefits
-โบนัสประจำปี -ค่ารักษาพยาบาล -ค่าทันตกรรม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -วันหยุดพักผ่อนประจำปี -สหกรณ์ออมทรัพย์ -เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม -ชุดยูนิฟอร์ม -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -ท่องเที่ยวประจำปี
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
See Map
Other positions at this company