23 ก.ค. 64

แผนกจัดซื้อ

pin location
pin location

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

salary icon
salary icon25,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon1 ตำแหน่ง
บริษัท เครือแสงอรุณวัสดุ จำกัด "จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง" เราค้นหาบุคลากร "ทีม" ในการเตรียมความพร้อมที่จะเติบโต ในสายงานการให้บริการ วัสดุก่อสร้าง ทั้งด้าน Offline - Online ให้ประสิทธิสูงสุด เพื่อตอบโจทย์และช่วยเหลือช่างผู้รับเหมา "รายย่อย" ให้เข้าถึงบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ในการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรามีแรงผลักดัน ในการเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ตามกฎหมายกำหนด
คุณอธิปัตย์ พึ่งโพธิ์
บริษัท เครือแสงอรุณวัสดุ จำกัด
182/9 หมู่ 4
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000