2 ส.ค. 64

ช่างไฟฟ้าประจำฟาร์มเขาไร่ ดอนทอง

pin location
pin location

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ/ NA
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด หรือ PPF ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ยวกับโรงชำแหละไก่ครบวงจรตามมาตราฐานสากล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การเพาะพันธุ์ไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงชำแหละไก่ และจัดจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ โดยปัจจุบันบริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการส่งสินค้าสู่ต่างประเทศ
- โบนัสประจำปี - เงินปรับขึ้นประจำปี - วันหยุดประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - ค่าตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่งเท่านั้น) - อื่น ๆ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด
19/2 หมู่ 6
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
LINE ID: hrpairoj
เดินทางโดยรถส่วนบุคคล ใช้เส้นทาง พิษณุโลก - สุโขทัย ตั้งพิกัดมายัง บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด 19/2 หมู่ 6 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เดินทางโดยรถสาธารณะ Taxi ติดต่อ 055 338 888