รับสมัครด่วน
27 ก.ย. 64

3D Solidwork Design

pin location
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
เป็นองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้า และผู้ให้บริการครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH” , ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า , ผลิต จําหน่าย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสัญญาณไฟจราจร และกล้องวงจรปิด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสตามผลประกอบการ - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท - เงินช่วยเหลือพนักงาน - เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน - การท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
ติดต่อ
คุณปิยนาฎ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1053/1 ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-265-6700 ต่อ 1276
เว็บไซต์ : https://www.forth.co.th/
วิธีการเดินทาง
ฺBTS สนามเป้า ทางออก 3
ใช้งานแผนที่