14 มิ.ย. 64

ช่างซ่อมรถยนต์

pin locationLocation
pin location

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2534 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2516 โดย คุณประโยชน์ โชติกนันท์ (ประธานกรรมการบริหาร) เป็นวิศวกร ซึ่งนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาจาก ปริญญาตรีภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาโครงสร้าง University of Texas และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างสะพานจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ (Texas Highway Department) จากแรงบันดาลใจที่มุ่งมั่น ที่ไม่หยุดยั้งจะพัฒนางาน ก่อสร้างในประเทศไทยให้ทันสมัยก้าวหน้า โดยเริ่มจากโรงงานผลิตคอนกรีตบล็อกส่งขายในจังหวัดลำปาง และงานก่อสร้างโรงจักรพลังไอน้ำแม่เมาะลำปาง หลังจากกิจการเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ก็ได้ขยายกิจการไปยังด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆได้แก่ผลิตภัณฑ์ พื้นสำเร็จรูป, ท่อระบายน้ำ, คานสะพานและ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง นอกจากนั้นยังได้ขยายตลาดออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในภาคเหนือที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง มอก.576-2531 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และ เป็นผู้ผลิตคานสะพานสำเร็จรูปแห่งแรกในภาคเหนือ จนถึงปัจจุบันด้วยการผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วทั้งสิ้น 41 ชนิด ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปีย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจมากที่สุดจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านคุณค่า ด้านคุณภาพและการบริการ
Benefits
- ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันหยุดพักร้อน (เมื่อทำงานครบหนึ่งปี) - การขึ้นเงินเดือนประจำปี - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี เงินปีใหม่ ตรุษจีน
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท พี.เอ. คอนกรีต จำกัด
70 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-เชียงใหม่
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
LINE ID: pa.hr2020