JobThai
23 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน (จังหวัดเชียงราย)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง โดยเปิดรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานช่วยเหลือสังคม สามารถสมัครงานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับดังต่อไปนี้
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด - ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก - Incentive - เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว - ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง
คุณศศิยานันท์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
1875/1 อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถนนพระราม 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: สำนักงานเชียงรายติดต่อ 053-767-015-7 , สำนักงาน กทม.ติดต่อ 02-252-7114 ต่อ 109,132
วิธีการเดินทาง
โดย MRT สถานีลุมพินี ประตูทางออกที่ 3 หรือ รถประจำทางสาธารณะ สาย 13,17,45,47,74,76,115,141,504 หรือรถยนต์ส่วนตัว อาคารอยู่ติดสี่แยกสะพานไทยเบลเยี่ยมเส้นทางมุ่งหน้าไปคลองเตยจากสี่แยกประมาณ 100 เมตรด้านซ้ายมือ
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้