JobThai
25 พ.ย. 65

System support (Windows server)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconMRT รัชดาภิเษก
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
เริ่มประกอบธุรกิจจากการให้บริการข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารการลงทุน แบบเรียลไทม์มาตั้งแต่ปี 2544 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำในธุรกิจนี้บริษัทหนึ่งในประเทศไทย บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารการลงทุนแบบออนไลน์ ในรูปแบบของเว็บไซด์ที่รู้จักกันในนาม www.efinanceThai.com และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์การลงทุน ให้แก่ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุน เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หุ้น ถูกตัว ถูกเวลา ราคาเหมาะสม ที่มียอดผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย ช่วยวิเคราะห์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นและอนุพันธ์ ในปัจจุบันมีลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ 28 บริษัทหลักทรัพย์ ภายใต้แบรนด์ efin
สวัสดิการ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์-อาทิตย์ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - สวัสดิการท่องเที่ยวต่างประเทศ - ทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโท - ชุดยูนิฟอร์ม - เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี ตามผลงาน
ติดต่อ
คุณดรุณี รังษีบุตร
บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
466
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 061-629-8835
เว็บไซต์ : www.onlineasset.co.th
วิธีการเดินทาง
MRT สถานีรัชดาภิเษก
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้