15 มิ.ย. 64

เจ้าหน้าที่-งานบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
กลุ่มเคเอสแอล (KSL Group) ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 76 ปี ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การเป็นบริษัทมหาชน ที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ถือเป็นบริษัทธุรกิจน้ำตาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)" มีชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า "KSL" กลุ่ม KSL ดำเนินกิจการโรงงาน 5 แห่งในประเทศไทย(ขอนแก่น,เลย,กาญจนบุรี และชลบุรี) และต่างประเทศ 2 แห่ง(ประเทศลาว และ กัมพูชา) โดยดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและยึดหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความเป็นเลิศในทุกด้านต่อไป ปัจจุบันกลุ่ม KSL เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
สวัสดิการ
• #สำนักงานใหญ่ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ-ศ) เวลาทำงาน 08.30 -17.30 น. • #โรงงาน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จ-ส) เวลาทำงาน 08.00 -17.00 น. • วันหยุดตรุษจีนประจำปี • สิทธิ์การลาตามกฎหมายกำหนด • โบนัส (แบ่งเป็น Fixed Bonus และ Variable Bonus) • ปรับเงินเดือนประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุ • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส • เงินช่วยเหลืองานศพ • เงินกู้ฉุกเฉิน • เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย • เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ/ต่างประเทศ • ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก • รางวัลอายุการทำงานนาน • ยูนิฟอร์ม/เสื้อฟอร์มพนักงาน • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ • กิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น (เช่น งานเลี้ยงปีใหม่,กิจกรรมCSR, ฯลฯ) • ตรวจสุขภาพประจำปี • สวัสดิการผลิตภัณฑ์ของบริษัท *หมายเหตุ สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-642-6191-9 ต่อ 962
แฟกซ์ : 02-642-6097
เว็บไซต์ : http://www.kslgroup.com
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์สายที่ผ่าน 14,72,74,77,204,ปอ.536,ปอ.539 - ลง BTS สถานีพญาไท ทางออก 4 ประมาณ 200 เมตร ตรงข้ามศูนย์ HONDA
ใช้งานแผนที่