JobThai
21 ม.ค. 65

เจ้าหน้าที่บัญชี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
บริษัท ศุภริช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ภายใต้ชื่อสินค้า "SPR" "เอส พี อาร์" โดยเราผลิตและจัดจำหน่าย ประตูเหล็ก ประตูเหล็กทนไฟ วงกบเหล็ก ประตูเหล็กต้านแรงระเบิด ประตูเหล็กกันกระสุน ประตูเหล็กม้วน ประตูเหล็กม้วนทนไฟ กระจกทนไฟ กระจกกันกระสุน อุปกรณ์ประตู จากประสบการณ์และทีมงานที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ทำให้บริษัท ศุภริช จำกัด เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านสินค้า คุณภาพ และการบริการ ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประตูเหล็ก ประตูเหล็กทนไฟ วงกบเหล็ก ประตููเหล็กต้านแรงระเบิด ประตูเหล็กกันกระสุน ประตูเหล็กม้วน ประตูเหล็กม้วนทนไฟ กระจกทนไฟ กระจกกันกระสุน อุปกรณ์ประตู เรามีความภูมิใจในการพัฒนาสินค้า ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน โดยได้รับมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) รวมไปถึงการทดสอบมาตราฐานสากลต่างๆ เช่น BS476 (British Standard)(การทดสอบตามมาตราฐานอังกฤษ)/ ASCE (The American Society of Civil Engineers)(สังคมอเมริกันของวิศวกรโยธา)/ NIJ (National Institute of Justice)(มาตราฐานการทดสอบการกันกระสุน)
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ศุภริช จำกัด
27 ซอยรามอินทรา 48 ถนนรามอินทรา (สนญ.) 33/15,33/16 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11112 (สำนักงานสาขา) โทร.063-4746748
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้