บริษัท บีเอ็นที เอ็กซ์เพรส จำกัด
24 ก.ค. 64

ส่งพัสดุ เขตลำปาง

pin location
pin location

จ.ลำปาง

salary icon
salary icon15,000 ขึ้นไป
number of positions icon
number of positions icon2
J&T Express is a technology-based and internet development express delivery company.
ประกันสังคม ค่าเดินทาง,ค่าที่พักหากต้องออกพื้นที่บางตำแหน่งงาน ประกันอุบัติเหตุ(เฉพาะตำแหน่งงาน)
คุณพิมพ์พิชชา
บริษัท บีเอ็นที เอ็กซ์เพรส จำกัด
114/29
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000