15 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary icon15,000 - 25,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้า ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผ้าชนิดต่าง ๆ และการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่าง ๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ นอกจากเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าแล้ว พิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทั้งของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - คำทำงานล่วงเวลา , ทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด - คำคอมมิชชั่น (สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) - คำบริการ (สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ) - ประกันสุขภาพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - สัมมนาประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ - เงินช่วยเหลือ (กรณีฌาปนกิจ เยี่ยมไข้) - การรักษาพยาบาล ณ กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง - เงินรางวัลตามอายุงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำ
ติดต่อ
แผนกบุคคล
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-225-9430 ต่อ 115 หรือ 081-925-2001
แฟกซ์ : 02-225-9431
เว็บไซต์ : http://www.qsmtthailand.org/