21 ก.ค. 64

ช่างดูแลระบบสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟ้า, น้ำเสีย)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconN/A
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง มันสำปะหลังเส้น มันสำปะหลังเม็ด ตลอดถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ติดต่อ
คุณกฤตาณัฐ ทิวะกะลิน
Chokchai Starch Co., Ltd
224,224/2 หมู่ที่ 2 ถนนทัพหลวง-ด่านช้าง
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-596-656 -7 Ext. 100, 063-2653453
เว็บไซต์ : http://www.kengsenggroup.com/
ใช้งานแผนที่