บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
26 พ.ย. 64

Process Engineer

pin location
pin location

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1
RJ Supply and Service Co., Ltd. has two main related businesses area. One is to represent as a leading and specialist in Gas Detections products and services along with their other specialist instruments. We also supply various other equipment of gas detectors and gas analyzers. Another is to provide a manpower supply service. RJSS has a pool of local candidates, who have gained numerous experiences especially in Oil & Gas Projects in Thailand. We supply manpower such as Project Manager/ E&I Technician/ Safety Personnel/ Welding Inspector/ Construction Supervisor and all engineering disciplines. At RJ Supply and Service Co., Ltd. we know that finding and retaining good people is one of the most challenging tasks a company faces. With this in mind, we are constantly looking for candidates whose work experience, knowledge and personality match our clients existing and future vacancies.
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - พักร้อนประจำปี - ชุดฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร - สวัสดิการว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
คุณนลัทพร ทิชากร
บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 230 2/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900