บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (LH Mall & Hotel Co., Ltd.)
21 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่อาคาร (ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาด) Terminal 21 พระราม 3

pin location
pin location

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconพิจารณาตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารศูนย์การค้า และโรงแรม (Terminal 21 Shopping Mall) (Grande Centre Point Hotels)
-สิทธิ์รักษาพยาบาล -ประกันชีวิตกลุ่ม พนักงาน คู่สมรส บุตร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันสังคม -ค่าทัตกรรม และเลนส์แว่นสายตา -โบนัสตามผลประกอบการ -ขึ้นเงินเดือนประจำปี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (LH Mall & Hotel Co., Ltd.)
LH Mall & Hotel Co., Ltd. Q. House Lumpini Building, 15th Floor, 1 South Sathon Road, Thungmahamek,
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-343-8899 ต่อ 222, 253
MTR/BTS