23 มิ.ย. 64

โฟร์แมนผลิตเสาเข็ม

pin location
pin location

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด (“GENCI”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (“Spun pile”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“GEL”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว และพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน พื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส และปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว กับ Nippon Concrete Industries Limited (“NC”) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็มและ Spun pile มายาวนานในประเทศญี่ปุ่น โดย NC เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในธุรกิจนี้ ด้วยการร่วมทุนกับ NC ในครั้งนี้ ส่งให้ผล GENCI ได้รับประโยชน์ในแง่ของการได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในด้านการผลิต Spun Pile
1. กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. เบี้ยขยัน *ตามเงื่อนไขของบริษัท 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ค่าทันตกรรม 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. เงินรางวัลอายุการทำงานนาน 8. โบนัส ( ตามผลประกอบการ )
คุณสุพรรษา อุทธิสินธ์
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
99/9 หมู่ 4
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160