25 ต.ค. 64

Software QA Engineer (Tester)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
บริษัทเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเอกสารการพิมพ์และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดิจิตอล และบริหารคลังสินค้าจัดส่งครบวงจรมานานกว่า 60 ปี และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 ปัจจุบันบริษัทฯจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ที.เค.เอส.ฯพร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และกระดาษสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ยูนิฟอร์มฟรี - เบี้ยขยัน+เงินพิเศษ - อาหารกลางวันฟรี - สัมนาประจำปี - เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ติดต่อ
คุณเหมวรรณ คุณยุวดี คุณศุภนิดา
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
30/88 ม.1 ถ.เจษฎาวิถี นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 02-784-5888 ต่อ 3141 หรือ 089-810-7796 / 083-579-6156
แฟกซ์ : 02-784-5880
ใช้งานแผนที่