20 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/นักวิจัย

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทและรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปนกิจ - เงินกู้ยืมพนักงาน - การตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย - สวัสดิการอื่นๆ
ติดต่อ
คุณภัทรียา ชุมคล้าย, คุณสัจพจน์ อัตนวานิช , คุณสาโรช บริบูรณ์
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-100-9191 Ext. 5203, 5204, 5220
แฟกซ์ : 02-643-0293
เว็บไซต์ : http://www.rvp.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี ทางออก 4 ซอย สุขุมวิท 64/2
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้