23 ก.ค. 64

Research & Development

pin locationworkLocation
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary iconsalary
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1 อัตรา
Our company's Thai Yazaki Group. We are BOI-Promoted Thai-Japanese joint venture companies, manufacturing wire, PVC tape, wiring-harness, automobile component part for both domestic and overseas market. Due to our rapid growth, we are seeking high caliber and energetic persons to join our successful team as set out below - Thai Yazaki Electric Wire Co.,Ltd. - Thai Arrow Product Co.,Ltd. - Thai Metal Processing Co.,Ltd. - Thai Yazaki Corporation Co.,Ltd. - YIC Asia Pacific Corporation Limited - Thai Yazaki Network Service Co.,Ltd.
companyBenefit
- เครื่องแบบพนักงาน Uniform - รถรับส่ง Commuter Bus - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund Contribution - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) Bonus - ค่าครองชีพ Cost of Living Allowance - ค่ารักษาพยาบาล Medical Expenses - กองทุนประกันสังคม Social Security Fund - เบี้ยขยัน Diligence Incentive - ประกันชีวิตกลุ่ม Group Insurance Contribution - ค่าขั้น/ค่าตำแหน่ง/ค่าอยู่นาน Rank/Position/Long Service Allowance - เงินสมรส Marriage Gift - เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม (รวมบิดามารดาและบุตร) Cremation - เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร/ทุนการศึกษา Childs’s Birth/Children’s Scholarship - การอุปสมบท Ordination - เงินช่วยเหลือพนักงานลาออก/เกษียณอายุ Gratuity/Retirement - กองทุนเงินทดแทน Workmen’s Compensation Fund Contribution - อื่นๆ Etc.
companyContact
คุณนิพัทธ์ คุณภิญญาพัชญ์
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
142 ตึกทูแปซิฟิค เพลส ชั้น 25 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
tel : 02-653-2550 ext.397,325
directions
Two Pacific Place BTS : Nana Station exits no.2 Exchange towe BTS : Asok Station MRT : Sukhumvit Station
viewOnlineMap