17 ก.ย. 64

Project Engineer

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง

salary icon
salary iconCompany Structure
number of positions icon
number of positions icon1
Magna International Inc. is the world's top three auto parts supplier, the world's top 500 companies, listed on the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange. Frank Stronach, founder of Magna, opened a stamping workshop in Toronto, Ontario, Canada in 1957, which was today’s Magna. As of its 60th anniversary, Magna has 317 manufacturing facilities, 102 product development, engineering and sales centers in 29 countries, more than 15,500 employees worldwide and has sales revenue of $36.4 billion. The company is committed to continuously innovating products and processes at the level of world class manufacturing, delivering excellent value to our customers. Our product capabilities include body, chassis, exteriors, seating, powertrain, electronics, mirrors, mechatronics, roof systems and modules, as well as complete vehicle design and manufacturing. For more information about Magna, please visit the company's official website: www.magna.com
1.) พนักงานสำนักงาน / IDL ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ อาหารกลางวัน โบนัส ตามผลงาน โบนัส KPI บริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% ตรวจสุขภาพ งานเลี้ยงบริษัท และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย 2.) พนักงานส่วนปฏิบัติการ/DL ทำงาน จันทร์-เสาร์ กะกลางวัน 08.00-20.00 กะกลางคืน 20.00-08.00 เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าโอที เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าอาหารโอที ค่าอาหารกะดึก โบนัส ตามผลงาน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) โบนัส KPI บริษัท อาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ตรวจสุขภาพ (อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป) งานเลี้ยงบริษัท และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย
HR Department
Magna Automotive Technology (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 64/205 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ซอย 14 Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140