16 ก.ย. 64

Service Center (Call Center) สาขาเซ็นทรัลอยุธยา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ" รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ
สวัสดิการ
-โบนัสประจำปี -ค่ารักษาพยาบาล -ค่าทันตกรรม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -วันหยุดพักผ่อนประจำปี -สหกรณ์ออมทรัพย์ -เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม -ชุดยูนิฟอร์ม -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
แฟกซ์ : 02-264-5591
เว็บไซต์ : http://www.cpn.co.th
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้