20 ก.ย. 64

*JAPANESE*Specialist-New Product Development

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconON COMPANY STRUCTURE
number of positions icon
number of positions icon1 POSITION
IAT is main manufacturer of INOAC group of automotive parts in Thailand. Be the leading company in technology and manufacturing of plastic injection and extrusion products, plastic blow products, automotive paint and assembly products and automotive foam in fabric headrest and armrest.
1.ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารล่วงเวลา (OT) / ค่าอาหารกรณีออกไปทำงานนอกบริษัท 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ประกันกลุ่ม AIA 4.โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี 5.ค่าอายุงาน 6.รางวัลพนักงานเข้าทำงานดีเยี่ยม 7.รางวัลพนักงานทำงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี 8.ทุนการศึกษาบุตร 9.จัดเลี้ยงประจำปี 10.ค่าทักษะ(Skill) 11.ค่ากะ 12.รถรับส่งพนักงาน 13.ของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย 14.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 15.ทำงาน เสาร์ เว้น เสาร์
คุณปิยพร เมฆขจร
บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
700/416 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 038-454-560-2 ต่อ 122