31 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก บริหารสถานีบริการน้ำมัน และแก๊ส LPG มากกว่า 65 สาขา ครอบคลุมเกือบทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เอสโซ่” “เพียวไทย” อยู่ระหว่าง การขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นรักความก้าวหน้า เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หลากหลายตำแหน่ง "เพียวไทย" ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ร่วมงานของเรา และ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถเสมอ
สวัสดิการ
เรามิได้ตอบแทนแค่เพียงแค่รายได้ แต่เรายังให้ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่ดี เพื่อทำให้บุคลากรมีความสุขในชีวิตการทำงาน ดังนี้ สวัสดิการ Benefits & Welfare : สวัสดิการด้านชีวิตและสุขภาพ 1.ค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกินประกันสุขภาพ 30,000-บาท/ปี (พนักงานและครอบครัว) 2.ประกันกลุ่ม Group Insurance ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ทุนประกัน 700,000-1,500,000 ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน IPD,ผู้ป่วยนอก OPD 800-1,200 บาท/วัน (พนักงานและครอบครัว) 3.ค่าทันตกรรม และตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 3,000 บาท/ปี 4. ประกันสังคม 5. กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ 1. เงินช่วยเหลือค่าสมรส 2,500 - 4,000 บาท 2. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 6,000 - 7,000 บาท 3. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 4,000 - 12,000 บาท (พนักงานและครอบครัว) สวัสดิการกรณีประจำต่างจังหวัด 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด 300 - 400 บาท/วัน 2. ที่พักกรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่ 800 - 1,300 บาท/คืน
ติดต่อ
หน่วยงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 2 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-5159000 ต่อ 9028
แฟกซ์ : 02-791-1818
เว็บไซต์ : http://www.pumppure.com
ใช้งานแผนที่