19 ต.ค. 64

Senior Infrastructure Engineer

pin locationworkLocation
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary iconsalary
salary iconN/A
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon2
online interview icononlineInterview
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2539 โดยดำเนินธุรกิจประเภท IT Solution หรือ ผู้ให้บริการ, ติดตั้ง, ให้คำปรึกษา, ออกแบบ, บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบสนองปัญหาทางธุรกิจขององค์กรทั่วไป
companyBenefit
- ประกันกลุ่ม (Group Insurance) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) - โบนัสตามผลประกอบการ (Bonus) - Revenue Sharing - Company Trip
companyContact
คุณศิวาพร ไชยคำวัง, คุณอัญชลี สืบแสงอินทร์
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้นที่ 6 ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
LINE ID: pickdeath
viewOnlineMap