25 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่ IT (ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์)

pin location
pin location

อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1อัตรา
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็น หจก.วี.สถาปัตย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไปภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็น ในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโต จึงได้ขยายรับงานก่อสร้างนอกจังหวัดเพชรบูรณ์ขยายขึ้นเรื่อยๆไปยังภูมิภาคอื่น ประกอบด้วยกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร, เขื่อน, สะพานและงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ครบวงจร ซึ่งมีลูกค้าสำคัญคือ หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมชลประทานและ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น
- ชุดพนักงาน - บ้านพักพนักงาน - เบี้ยกันดาร - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่เบี้ยเลี้ยงรับรอง - ค่าน้ำมันค่าเสื่อมสภาพกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี เงินปรับพิเศษ - มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี
คุณภูสิทธิ์ สายเสมา
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
117 ถนนพระพุทธบาท
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
: 056-712-341-4ต่อ 402,403,408
LINE ID: Po_Pang1709
สีแยก ธ.กรุงเทพ ตัวเมืองเพชรบูรณ์