5 ธ.ค. 64

Color matcher

pin location
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบ เช่น เคลือบกระป๋อง
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ และบางเสาร์ทำงานประมาณ 4 วันต่อปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับ-ส่งพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสและเงินขึ้นประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีบุตตลในครอบครัวเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส - ค่ากะ - เบี้ยขยัน - ค่าทันตกรรม
ฝ่ายทรัพยากรบุุคคล
บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
423 หมู่ 17 ซอย 6/2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570