14 ต.ค. 64

ช่างเซ็ทระบบเครื่องจักร / Set-Up Machine

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามฐานเงินเดือนของบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินกิจการมากว่า 31 ปี เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสำคัญที่สุดและได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพจากลูกค้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาตราฐานคุณภาพ IATF16949 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO45001
Benefit & Welfare Bonus ประจำปี เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย / เดือน เงินช่วยเหลือค่าอาหาร / เดือน เงินรางวัลเบี้ยขยันรายเดือน เงินรางวัลเบี้ยขยันรายปี เงินช่วยเหลือค่านมและขนมปังกรณีทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่ากะ เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือมงคลสมรส เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัว / ต่อปี เงินรางวัลอายุงานนาน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการรถรับ-ส่งพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีการเสียชีวิตของพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส,หรือบุตรธิดา กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต สวัสดิการเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย การพักผ่อนรื่นเริง (Activity New year party/Sport Day/Company Tour/CSR.) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เครื่องแบบพนักงาน การรักษาพยาบาล การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เบี้ยประชุมประจำปี เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณอภัย ทองนิล
ATA CASTING TECHNOLOGY CO.,LTD
361 หมู่ 1 ถ.รัตนราช
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
: 02-338-1389-94 ต่อ 242
ใช้งานแผนที่