12 ต.ค. 64

ผู้จัดการแผนกบุคคล

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
ตลอดระยะเวลากว่า 65 ปี บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ส่วนในด้านการประหยัดพลังงาน มีผลิตภัณฑ์เครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากของเสียมาปั่นไฟ และมีการตรวจสอบ การใช้พลังงานของปั๊มน้ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งจากพันธมิตรธุรกิจทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจทั่วทุกภาคจนส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากหลายสิบล้านบาท เป็นหลายพันล้านบาท และมีศูนย์วิศวกรรมและบริการที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ตลอดจนทีมวิศวกรรม ที่มีความสามารถ ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า มาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
ทำงานจันทร์-ศุกร์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัสและคอมมิชชั่น เงินแต๊ะเอีย เงินบำรุงรักษารถ และ ค่าน้ำมัน (กรณีใช้รถ) เงินประจำตำแหน่ง เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพบิดา-มารดา และคู่สมรส เงินช่วยเหลือคู่สมรสพนักงาน สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากประกันสังคม สวัสดิการประกันชีวิตหมู่ เครื่องแบบ สิทธิลาพักร้อนสะสม งานกีฬาสัมพันธ์ ชมรมต่างๆ งานสังสรรค์ปีใหม่
ติดต่อ
คุณฐนกร เศวตโพธิทอง
MIN SEN MACHINERY CO.,LTD.
สำนักงานใหญ่ 777 ถ.มหาไชย
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-621-1000-29 ต่อ156 ,062-596-0473
แฟกซ์ : 02-621-1052
เว็บไซต์ : https://www.minsen.co.th
LINE ID: minsenhr
วิธีการเดินทาง
MRT สามยอด
ใช้งานแผนที่