22 ต.ค. 64

Fleet Maintenance Manager โรงงานลำปาง

pin locationworkLocation
pin location

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

salary iconsalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1 อัตรา
สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ - มีโบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสุขภาพ - ค่าทันตกรรม และอื่นๆ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
214 หมู่ 5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-984-2000
เว็บไซต์ : http://www.thainamthip.co.th
ใช้งานแผนที่