บริษัท เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด
11 ต.ค. 64

ช่างไฟฟ้า

pin location
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary icon13,000 ไม่รวม OT
number of positions icon
number of positions icon6
บริษัท เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยีจำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่าย B100 และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมทั้งนำเข้าและส่งออกพืชผลทางการเกษตร อาทิ เช่น น้ำมันเชื้อเพลง โดยบริษัทจดทะเบียนเมื่อปี 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี นวนคร ธุรกิจหลักเป็นการผลิตและขาย B100 กำลังผลิต 3 แสนล้านต่อวัน
- โบนัสประจำปี - ผ่านโปรปรับเงินเดือน(ตามผลงาน) - ประกันสังคม - วันหยุด - ลาพักร้อน
คุณบี
บริษัท เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด
100/17 หมูที่ 19 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120