26 ต.ค. 64

วิศวกรโยธา / วิศวกรชลประทาน (อาวุโส)

pin location
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconแล้วแต่ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon5 ตำแหน่ง
บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ตลอดระยะเวลา 15 ปี เรามุ่งเน้นให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ได้แก่ งานศึกษาวิจัย สำรวจ ออกแบบ ตลอดจนควบคุมกำกับการก่อสร้างโครงการสำคัญต่างๆ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
- ประกันสังคม - OT. - เบี้ยเลี้ยงเมื่อลงพื้นที่ - โบนัสประจำปี
คุณอาทิยา รอดกุมกรรณ์
บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29/165 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120