29 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ ( Financial Advisor ) สาขาระยอง

pin location
pin location

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

salary icon
salary icon16,000-20,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้
ฝ่ายบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 4 ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240