บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
Urgently Required
13 ต.ค. 64

ผู้จัดการฝ่ายผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด เป็นสัญญาการร่วมทุนระหว่างบริษัท จีจีซี ไบโอเคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่มีธุรกิจหลักในการผลิตไบโอเคมีและเคมีชีวภาพ และบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เพื่อจัดตั้งบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดันเทรียล จำกัด เพื่อเป็นการดำเนินงานโครงการ “นครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์ (NBC)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โอลิโอเคมีคอล เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี พลาสติกชีวภาพ และโรงไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสตามผลงาน
ติดต่อ
HR
บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
133 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 062-310-8898
LINE ID: 0623108898
ใช้งานแผนที่