รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 64

Sale Support

pin location
pin location

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

salary icon
salary icon15,000
number of positions icon
number of positions icon1
เริ่มก่อตั้งปี 2546 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย เติมเต็มความใฝ่ฝันของผู้แสวงหา ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นความสุขของครอบครัว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในขบวนการสร้างที่อยู่อาศัยที่ต้องได้มาตรฐาน ทั้งด้านความปลอดภัย ความคงทน ความสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี สงบ ร่มรื่น ทำเลดี เป็นสังคมมีระดับส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าในทรัพย์สิน คุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้าในระยะยาว
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัสตามผลประกอบการ - เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร , ฌาปณกิจ , กระเช้าเยี่ยมไข้ ,สมรส ฯลฯ - เบิกค่าเล่าเรียนบุตร - รถรับส่งสายรังสิต - ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน - งานเลี้ยงประจำปี
ติดต่อ
ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
588 หมู่ 4 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-459-5088 ต่อ131-121
เว็บไซต์ : http://www.sirivalai.com
วิธีการเดินทาง
ต้องเดินทางมาสมัครงานที่สำนักงานใหญ่ อาคาร O Tower เลขที่ 588 หมู่ที่ 4 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ใช้งานแผนที่