1 ธ.ค. 64

ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงงานองครักษ์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.องครักษ์ จ.นครนายก

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
Tyson Poultry (Thailand) Limited เราเป็นหนึ่งทางด้านการผลิตไก่อย่างครบวงจร ขนาดใหญ่ของไทย มีพนักงานมากกว่า 8,000 คน มีฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ , โรงฟักไก่เนื้อ , ฟาร์มเกษตรกรคู่สัญญาเพื่อผลิตไก่ที่มีคุณภาพ , มี 2 โรงงานชำแหละ (Primary) ตั้งอยู่ อ.ลำลูกกา และองครักษ์ , มี 2 โรงงานงานแปรรูป (Further) ตั้งอยู่ อ.องครักษ์ , มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed mill) ตั้งอยู่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันนี้เราเป็นผู้นำในการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกอย่างสมบูรณ์เพื่อป้อนสู่ตลาดทั่วโลก
สวัสดิการ
- ค่าตำแหน่ง - เงินเดือนเดือนที่ 13 - โบนัส ตามผลประกอบการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - หอพักสวัสดิการ - รถรับส่งเส้นทาง รังสิต, นครนายก, ลำลูกกา, รามอินทรา, มีนบุรี ฯลฯ - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) - ประกันทุพพลภาพ - ค่าเลี้ยงส่งพนักงาน - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง) - รถประจำตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ - เงินเกษียณอายุ - กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน - วันหยุดพักพ่อนประจำปี - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย - เครื่องแบบพนักงาน - ห้องปฐมพยาบาล - ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว - กิจกรรมนันทนาการ
ติดต่อ
ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง
Tyson Poultry (Thailand) Limited
โรงงานองครักษ์ เลขที่ 42/6 หมู่ 4
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-618-888, 088-230-2924 (คุณกาณจณา ) 02-094-8979 (คุณปิยะนุช)
แฟกซ์ : 037-322-683-7
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้